Välkommen till CS Telemarketing
Om CS Telemarketing
   
   
»
»
»
»
»
»
»

 

 

 

Om CS Telemarketing

CS Telemarketing har sedan starten 1997 erbjudit företag, organisationer och andra samarbetspartners tjänster i form av rekrytering till fokusgrupper och intervjuer, besöksbokning, transkribering och butiksintervjuer.

Målsättningen är att kunna stödja företagen i arbetet med att sälja och utveckla produkter och tjänster.

Undersöka marknaden, genomföra kvalitativa undersökningar i form av djupintervjuer och/eller fokusgrupper.

Uppdatera kundregister och prospektera, dvs vaska fram "guldkornen" bland presumtiva kunder, boka besök , utskriftsarbete, t ex från intervjuer, konferenser etc.

 
CS Telemarketing | Drottninggatan 92 | 252 21 Helsingborg | Mobil: 0708-99 48 75 | E-mail: standar@telia.com