Välkommen till CS Telemarketing
Marknadsundersökningar
   
   
»
»
»
»
»
»
»

 

 

 

Marknadsundersökningar

Resultatet används som ett verktyg inför produktlansering, möte med nya kundgrupper, hur ser kunden på mitt företag?

Vi diskuterar oss fram till vilken undersökningsmetod som är den mest lämpliga.

Kvalitativa undersökningar
Svarar på frågorna hur och varför? Det finns olika metoder hur man på bästa sätt får fram attityder och åsikter om en ny produkt eller tjänst, hur ser kunderna på mitt företag, vilken bild har man av oss, vilka reaktioner får jag på en reklamkampanj etc.

Jag arbetar framförallt med två olika undersökningsmetoder:

Mer om detta på sidorna Fokusgrupper och Intervjuer

 
CS Telemarketing | Drottninggatan 92 | 252 21 Helsingborg | Mobil: 0708-99 48 75 | E-mail: standar@telia.com