Välkommen till CS Telemarketing
Intervjuer
   
   
»
»
»
»
»
»
»

 

 

 

Intervjuer

Djupintervjuer
Genomförs till skillnad från fokusgruppen i samtal med enskild person. Det kan vara ett ämne som av olika skäl inte lämpar sig
att diskutera i grupp. Man får också intervjupersonens odelade uppmärksamhet, utan påverkan av andras åsikter.
Det kan vara lättare, med tanke på tidsåtgången för den intervjuade, att genomföra personliga intervjuer eftersom de ofta genomförs exempelvis på arbetsplatsen hos den intervjuade.

Butiksintervjuer
Genomförs i butik med konsumenter, iaktta köpbeteende, ställa korta frågor i samband med köp etc.

 
CS Telemarketing | Drottninggatan 92 | 252 21 Helsingborg | Mobil: 0708-99 48 75 | E-mail: standar@telia.com